P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

 

A 2004-ben alakult Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület céljai között szerepel az információvédelem kultúrájának és ismereteinek magyarországi terjesztése.

 

Ezen célunkkal összhangban 2007-ben ismét meghirdetjük az

 

„Év információbiztonsági újságírója”

 

címet.

 

Az idén már második alkalommal hirdetünk pályázatot a cím elnyerésére, melyre bármely magyarországi médiában (elektronikus vagy nyomtatott sajtó) információ- és adatvédelem, információbiztonság témában publikáló újságíró jelentkezhet.

 

Az „Év információbiztonsági újságírója” cím nyilvános pályázat alapján kerül kiadásra.

 

A nyilvánosság megteremtése érdekében az egyesület:

·         MTI hírben közzéteszi a pályázati felhívását,

·         Közvetlenül e-mail-ben megkeresi a lehetséges gazdasági és ICT lapok szerkesztőségét, hogy tegyenek javaslatot,

·         A pályázati felhívást megküldi más szakmai szervezeteknek (pl.: IVSz ICT Biztonság Szakcsoport, VISz, …)

·         Saját honlapján – www.hetpecset.hu – közzéteszi a pályázati felhívást

·         Az Egyesület XXV. „Információvédelem menedzselése” szakmai fórumon bejelenti a felhívást (2007. március 21.)

 

A nyilvános meghirdetést követően magyar nyelvű pályázatot bármely természetes vagy nevében más természetes vagy jogi személy beadhat. A pályázatoknak tartalmaznia kell a következő információkat:

 

·         A pályázó neve

·         A pályázó elérhetősége (mobiltelefon, e-mail, esetleges saját honlap)

·         Min. 5 darab 2006. január 1. utáni referencia publikáció (illetve nyilvánosan elérhető link), melyek

o   ICT biztonsági technológiákról,

o   ICT biztonság gazdasági hatásairól,

o   Információ- és adatvédelemről,

o   Információvédelmi menedzsment rendszerekről (kiemelten az ISO27000 szabvány),

·         A pályázat beadó által jellemzőnek tartott adatok, melyeken keresztül az értékelők fel tudják mérni:

o   A pályázó által készített publikációk naprakészsége,

o   Az információbiztonsággal foglalkozó publikációk számossága 2006. január 1-től,

o   Az idevágó publikációk hány főt érnek el,

o   Elektronikus médiában való megjelenés.

 

Pályázatok 2007. május 2-án 15:00-ig adhatók le elektronikus formában:

·         Munkaidőben személyesen az egyesület székhelyén (1102 Budapest, Szent László tér 20.)

·         Postai úton a fenti címre megküldve, de a pályázónak kell gondoskodni a küldemény feladásánál arról, hogy a fenti határidőre beérkezzen a pályázat.

·         Elektronikus levélben a titkar@hetpecset.hu címre.

 

Az értékelést az egyesület vezetősége a szakmai fórum látogatói által megismert és súlyozott szempontok alapján végzik:

  

·         Kiemelt szempontok:

o   Mennyire elmélyült ICT technológiai ismeretekről árulkodnak publikációi?

o   Mennyire gyorsak, naprakészek az anyagai?

·         Fontos szempont:

o   Mennyire foglalkozik cikkeiben az információbiztonság gazdasági, szervezeti hatásaival?

·         Szempontok:

o   Milyen gyakran publikál információbiztonsággal kapcsolatos témát?

o   Információbiztonsági publikációi hány embert érnek el?

o   Elektronikus médiában elérhetők-e publikációi?

 

Az „Év információbiztonsági újságírója” cím erkölcsi elismerés. A díjazott az egyesület által kiadott oklevelet kap, és az egyesület MTI hírben teszi az eredményt közzé.

 

 A Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület a pályázat eredményét 2007. május 16-án a XXVI. Információvédelmi Szakmai Fórumon ismerteti.

 

Köszönöm, hogy időt szakított és megismerte elképzelésünket az általunk tervezett az „Év információbiztonsági újságírója” címmel kapcsolatban! Kérem, lehetőségeihez képest jelöltekkel és nyilvánosság biztosításával támogassa céljaink teljesülését!

 

Budapest, 2007. március 21.

 

 

 

                                                                                                 Gasparetz András

                                                                             Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

                                                                                                          Elnök

                                                                                                             sk.