Jelentkezés
 
Jelentkezési űrlap

A jelentkezési űrlapot az alábbi linkre kattintva le tudja tölteni.

Belépési nyilatkozat letöltése

Jelentkezési feltételek
Az egyesület tagjai magyar állampolgársággal rendelkező, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező, nem magyar állampolgár, természetes személyek. Az egyesület tagjai rendes, tiszteletbeli és pártoló tagok lehetnek.
Rendes tagok

Rendes tagok azok a természetes személyek, akiket az egyesület erre feljogosított szerve, az elnökség, a tagok sorába felvesz. A rendes tagok felvétele belépési szándéknyilatkozattal történik, két rendes tag ajánlása alapján. A jelentkező az elnökség határozata alapján válik a társaság tagjává. Az elnökség határozata ellen 15 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni, aki a következő közgyűlésen köteles erről dönteni. A közgyűlés határozatát pedig bíróságon lehet megtámadni.

A rendes tag jogai:

 • szavazati és tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen
 • az egyesület bármely tisztségviselőjének megválasztásában részt vehet
 • az egyesület bármely tisztségére megválasztható
 • javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulhat az egyesület illetékes szervéhez
 • részt vehet az egyesület rendezvényein, tanfolyamain, szakmai pályázatain
 • igénybe veheti az egyesület által nyújtott kedvezményeket

A rendes tag kötelezettségei:

 • az egyesület részére tagdíj fizetése, melynek mértéke évi 2.000,-Ft, mely minden forduló napot követő 30 napon belül fizetendő
 • az alapszabály rendelkezéseinek maradéktalan betartása
Tiszteletbeli tag

Tiszteletbeli tag az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, akinek a közgyűlés javaslata alapján az elnökség ezt a címet adományozza egyszerű szótöbbséggel.

Tiszteletbeli tag jogai:

 • tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen
 • részt vehet az egyesület rendezvényein

Tiszteletbeli tag kötelezettségei:

 • az alapszabály rendelkezéseinek maradéktalan betartása


Pártoló tag

A pártoló tag az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, akinek az egyesület elnöksége ezt a címet adományozza egyszerű szótöbbséggel.

Pártoló tag jogai:

 • tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen
 • részvétel az egyesület rendezvényein
 • magánszemély esetén szerepelhet a pártoló tagok listáján
 • jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szerepelhet a pártoló tagok listáján, megjelenhet az egyesület rendezvényein cégnév és logó formájában, és megjelenhet az egyesület honlapján is

Pártoló tag kötelezettségei:

 • az egyesület részére tagdíj fizetése, melynek mértéke magánszemély esetén évi 10.000,-Ft, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén évi 200.000,-Ft, mely minden forduló napot követő 30 napon belül fizetendő.
 • az alapszabály rendelkezéseinek maradéktalan betartása

Az egyesület jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagjai a jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik révén gyakorolják, illetve teljesítik.

Jelentkezés

Jelentkezési szándékát a következő címeken tudja jelezni:

Csuka Dénes
Telefon: 06-(1)-260-58-69
E-mail:
titkar@hetpecset.hu