Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

Infolabor Kft.


Infolabor Kft.

A digital forensic science definíció szerint „… bevált tudományos módszerek használata a digitális forrásból származó bizonyítékok megőrzése, összegyűjtése, ellenőrzése, azonosítása, elemzése, értelmezése dokumentálása és bemutatása területén, a bűncselekményeknek bizonyult események rekonstrukciójának megkönnyítése, vagy támogatása céljából, vagy támogatva a felkészülést a jogosulatlan tevékenységek feltárása céljából.”

Ez azt jelenti, hogy az információbiztonság és információvédelem operatív jellegétől eltérően a DF az elemző, feltáró, rekonstruáló megközelítést alkalmazza, melynek egyik eredménye az események megelőzésének tervezése. A DF hazánkban is elsősorban a nyomozóhatóságok igazságügyi informatikai szakértőkhöz kapcsolódik, de megjelenik államigazgatási szerveknél és nagyvállalatoknál is.

Az Inforlabor Kft. olyan partnert keres, amelyik az alábbi célokkal egyetért és elérésükben
együttműködik szervezetünkkel:

http://infolabor.hu/