Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

Az év információvédelmi dolgozata 2024


1. Pályázat célja

Napjainkban akár az üzleti, akár a magánéletben kulcsfontosságú kérdés az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül nemzetközileg elterjedt módszer az ISO 27000-es szabványcsaládra, az ISO/IEC 27001 szabványra épülő információvédelmi irányítási rendszer. A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk az információ- és adatvédelem kultúrájának kialakítását azoknak a diploma,- és szakdolgozatoknak, valamint tanulmányoknak díjazásával, amelyek alkotói a tématerületükön kiemelkedőt alkottak.

2. Pályázat kiírója

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

1149 Budapest, Pillangó utca 16-20. (Pillangó Irodaház I. emelet)

www.hetpecset.hu

Kapcsolattartó személy: Jerabek György titkár

3. Pályázók köre - feltételek

Pályázatot nyújthat be minden olyan

Elbírálásnál előnyt jelent, ha

Egyéb feltételek:

4. Pályázat benyújtásának módja és határideje

Kérjük, hogy a pályázati anyagot a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület (1149 Budapest, Pillangó utca 16-20.) részére kizárólag elektronikusan, kereshető .pdf formátumban a titkar@hetpecset.hu címre küldjék meg! A pályázati anyagot papír alapon nem kell benyújtani.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

A pályázatok beérkezési határideje: 2024. július 31.

5. Pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakértő tagjai egységes szempontrendszer alapján bírálják el.

6. Pályázat eredményének közzététele és díjazása

A Pályázat kiírója egy díjat ad ki az „Év információvédelmi dolgozata - 2024” „Szakdolgozat kategóriában” és egy díjat ad ki „Év információvédelmi dolgozata - 2024” „Diplomadolgozat kategóriában” és az „Év információvédelmi dolgozata - 2024” „Egyéb tanulmány” címmel. A pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a díj odaítéléséről. A nyertes pályázó(k) nevét, munkájuknak címét és a képző intézmény, vagy kiadó nevét a pályázat kiírója közzéteszi honlapján a www.hetpecset.hu címen.

A pályázatokat a pályázat kiírója 2024 augusztus 31-ig elbírálja, értesíti a pályázókat, és az eredményt közzéteszi.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója beszámol a CXII. Információvédelem menedzselése szakmai fórumon 2024. szeptember 18-án, és a pályázat nyerteseinek lehetőséget biztosít a fórumon pályaművük kb. 20 perces előadásban való bemutatására.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a beérkezett pályamunkát, annak színvonala miatt nem tartja díjazásra érdemesnek, akkor az adott kategóriában nem ad ki díjat.

7. Egyéb

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem érkezik be pályamunka, vagy a beérkezett pályamunka szakmai értékelésekor nem éri el az pályázat odaítéléséhez szükséges minimális követelményt, úgy nem ad ki díjat a pályázati kiírás 6. pontjában megjelölt kategóriá(k)ban.

Budapest, 2024. március 20.

Gasparetz András

elnök