Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

Tagfelvétel


Belépési nyilatkozat letöltése

Tagfelvétel

Jelentkezési feltételek

Az egyesület tagjai magyar állampolgársággal rendelkező, vagy Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező, nem magyar állampolgár, természetes személyek. Az egyesület tagjai rendes, tiszteletbeli és pártoló tagok lehetnek.


Rendes tagok

Rendes tagok azok a természetes személyek, akiket az egyesület erre feljogosított szerve, az elnökség, a tagok sorába felvesz. A rendes tagok felvétele belépési szándéknyilatkozattal történik, két rendes tag ajánlása alapján. A jelentkező az elnökség határozata alapján válik a társaság tagjává. Az elnökség határozata ellen 15 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni, aki a következő közgyűlésen köteles erről dönteni. A közgyűlés határozatát pedig bíróságon lehet megtámadni.

A rendes tag jogai:

A rendes tag kötelezettségei:


Tiszteletbeli tag

Tiszteletbeli tag az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, akinek a közgyűlés javaslata alapján az elnökség ezt a címet adományozza egyszerű szótöbbséggel.

Tiszteletbeli tag jogai:

Tiszteletbeli tag kötelezettségei:


Pártoló tag

A pártoló tag az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, akinek az egyesület elnöksége ezt a címet adományozza egyszerű szótöbbséggel.

Pártoló tag jogai:

Pártoló tag kötelezettségei:

Az egyesület jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagjai a jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik révén gyakorolják, illetve teljesítik.


Jelentkezés

Jelentkezési szándékát a következő címeken tudja jelezni:

Jerabek György
E-mail: titkar@hetpecset.hu